Ένα σχολικό έτος Νέου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ένα σχολικό έτος Νέο Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Σε σύντομο χρονικό διάστημα τελειώνει ένα σχολικό έτος με τη λειτουργία του Νέου Τύπου Νηπιαγωγείου.

Στις 18.10.2016 με το άρθρο Νηπιαγωγώντας-Ακροτωβατώντας (naoum.gr) είχα επισημάνει αναλυτικά όλα τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργεί αλλά και όσα δε λύνει αυτό το νέου τύπου νηπιαγωγείο. Είχα γράψει χαρακτηριστικά:

«Όποιος το έγραψε (το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα) δεν έχει ιδέα από τον τρόπο εργασίας (των νηπιαγωγών)» 

Μετά από σχεδόν ένα σχολικό έτος διαπιστώνουμε τα εξής:

  1. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση πρωινού και απογευματινού τμήματος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνεργασία των νηπιαγωγών. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια και αλληλοϋποστήριξη στη μάθηση των παιδιών. Υποβαθμίστηκε ο παιδαγωγικός ρόλος του νηπιαγωγού του απογευματινού τμήματος.
  2. Ο/Η νηπιαγωγός από την ώρα που βρίσκεται στη σχολική μονάδα μέχρι την ώρα που θα φύγει δεν κάνει ούτε ένα λεπτό διάλειμμα. Σε κάθε διάλειμμα των νηπίων βρίσκεται εκεί και τα προσέχει (υπεύθυνος ασφάλειας νηπίων ΥΔ200). Έχει «κάθε μέρα εφημερία». Πρέπει τα διαλείμματα να συμπεριληφθούν στο διδακτικό ωράριο και όχι στο εργασιακό.
  3. “Ουρές” από γονείς υπήρχαν και υπάρχουν έξω από τα νηπιαγωγεία από τις 08.00 έως τις 08.20 γιατί η ώρα προσέλευσης με το δημοτικό είναι διαφορετική. Σε δυσάρεστη θέση έρχονται οι νηπιαγωγοί από αυτή τη κατάσταση αφού δεν νομιμοποιούνται να τα παραλάβουν νωρίτερα.
  4. Υπάρχουν νήπια που αλλάζουν 2 τάξεις και 3 νηπιαγωγούς την ημέρα. Άλλος νηπιαγωγός τα παραλαμβάνει στην τάξη του κατά την πρωινή υποδοχή, στη συνέχεια πηγαίνουν με τον νηπιαγωγό του τμήματός τους στην τάξη του πρωινού προγράμματος και το μεσημέρι στην τάξη του ολοημέρου με το νηπιαγωγό του ολοημέρου! Δεν υπάρχει σταθερότητα για την ομαλή προσαρμογή & εξέλιξη των νηπίων.
  5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα κατακερματίζει το διδακτικό χρόνο σε διδακτικά αντικείμενα και είναι απλά ανεφάρμοστο στην πράξη.

Η ευαίσθητη προσχολική ηλικία χρειάζεται ευέλικτο λειτουργικό πρόγραμμα που να διευκολύνει νηπιαγωγούς-νήπια-γονείς.

Το νηπιαγωγείο θέλει μεγαλύτερη προσοχή και δυναμικές αλλαγές. Όχι προχειρότητες!

Ναούμ (Μάκης) Π. Ευαγγελόπουλος

Δάσκαλος

MSc Διοίκηση Εκπαίδευσης

You may also like