Αιτήσεις και δικαιολογητικά για εξαγορά πλασματικών χρόνων

Μέχρι τέλος του έτους η εξαγορά πλασματικών χρόνων από τους εκπαιδευτικούς λογιζεται με 6,67% επί των ακαθάριστων αποδοχών. Όποιος ενδιαφερεται μπορεί να καταθέσει την αναλογη αίτηση στο Γενικό Λογηστήριο του κράτους η οποία δεν είναι δεσμευτική!!!

Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης και εξαγοράς Παιδιών

Αίτηση και διακαιολογητικά αναγνώρισης και εξαγοράς Σπουδων

Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης και εξαγοράς Στρατού

You may also like