Διά Βίου Παιδεία – Dion TV με τον Ναούμ Ευαγγελόπουλο. Νικόλαος Γραίκος Οργ.Συντ.Εκπ.Έργου

Ο Νικόλαος Γραίκος Οργαν. Συντ. Εκπαιδευτικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας στην εκπομπή “Δια Βίου Παιδεία” με τον Ναούμ Ευαγγελόπουλο.

You may also like