Εκπαιδευτική Ενημέρωση #8# – Οδηγός αναγνώρισης πλασματικών 12.12.2016

Μπορείτε να το κατεβάστε ως έγγραφο ΕΔΩ

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι 62 ετών με 40 έτη υπηρεσίας ή όποτε συμπληρώσω τα 40 έτη προϋπηρεσίας μέχρι και την ηλικία των 67 ετών. Επίσης 67 ετών βγαίνω στη σύνταξη με τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας. Με αυτές τις αλλαγές στο ασφαλιστικό έχουν δημιουργηθεί πολλές μεταβλητές (παλαιός-νέος ασφαλισμένος, παιδιά) τις οποίες πρέπει να εξετάσει κάθε ενδιαφερόμενος, για να αποφασίσει, αν θα πρέπει να αναγνωρίσει σπουδές, στρατό ή παιδιά.

«Κλειδί» για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και να αποχωρήσουν νωρίτερα από το 67ο έτος είναι για τους παλαιούς -μέχρι το 1992 ασφαλισμένους- τα συντάξιμα έτη που θα πρέπει να συμπληρώσουν ή μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι και το 2012 και για τους νέους – μετά το 1993 ασφαλισμένους- το πόσο νωρίτερα από το 67ο έτος θα συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης, είτε από πραγματική εργασία είτε με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, από στρατιωτική θητεία, παιδιά, σπουδές ώστε να αποχωρήσουν σε ηλικία 62 ετών.

Θα προσπαθήσω να δώσω μερικές κατευθυντήριες γραμμές που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κανόνα για τον κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό, διότι ο κάθε συνάδελφος είναι μοναδική περίπτωση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για αναγνώριση πλασματικών χρόνων πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα στοιχειά και να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές.

 • Ημερομηνία γέννησης
 • ΦΕΚ διορισμού
 • Ένσημα σε άλλο ταμείο (ΙΚΑ ΤΕΒΕ κτλπ)
 • Αριθμός παιδιών και ηλικίες

Σημαντικό είναι ότι πρέπει να συμπληρώσουμε, από το ΦΕΚ διορισμού, 15 έτη δημόσια πραγματική υπηρεσία για να κάνουμε αναγνώριση πλασματικών χρόνων για τα παιδιά και 12 έτη υπηρεσία (όχι κατα ανάγκη δημόσια) για να κάνουμε αναγνώριση πλασματικών χρόνων για σπουδές. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε όσο ακριβώς χρόνο χρειαζόμαστε.

Επίσης σημαντικό είναι η ημερομηνία συμπλήρωσης των 25 ετών υπηρεσίας (πραγματική και πλασματική). Υπάρχει αναδρομική ισχύ για τα τις χρονιές 2010-2011-2012 (όποτε και να συμπληρωθούν, ακόμη και σήμερα).

Τέλος υπάρχουν σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες τι οποίες θα αναφέρουμε και παρακάτω:

31-12-2010          31-12-2011          31-12-2012          15-08-2015 έως 31-12-2015

Χρόνος αναγνώρισης

Παιδιά

 • Το πρώτο παιδί 1 χρόνο
 • Το δεύτερο παιδί 2 χρόνια (δηλαδή σύνολο τα δύο παιδιά 3 χρόνια)
 • Το τρίτο παιδί 2 χρόνια (δηλαδή σύνολο τα τρία παιδιά 5 χρόνια)

Σπουδές & στρατός

Ο πραγματικός χρόνος με τον χρόνο αναγνώρισης είναι σε αναλογία 1 προς 1. Δηλαδή όσο χρόνο

επιλέξουμε να αναγνωρίσουμε τόσο θα αναγνωριστεί.

Κατηγορίες

Α. Ασφαλισμένος

Οι ασφαλισμένοι ανάλογα με το πότε ξεκίνησαν να ασφαλίζονται με την εργασία τους σε οποιοδήποτε ταμείο χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 1. Πολύ παλιός ασφαλισμένος (προ 31-12-1982)
 2. Παλιός ασφαλισμένος (1-1-1983-31-12-1992)
 3. Νέος ασφαλισμένος (μετά 1-1-1993)

Β. Αριθμός και ηλικία παιδιών

Επίσης οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών και τις ηλικίες τους.

 1. Τρίτεκνος/πολύτεκνος
 2. Ανήλικο παιδί συγκεκριμένες χρονιές
 3. Χωρίς παιδιά ή 1-2 ενήλικα παιδιά συγκεκριμένες χρονιές

Ενημερωτικό σημείωμα από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σ.ΥΠ.ΑΙ.Π.Ε.

Α)                                     Για όσους η πρώτη τους σχέση με το δημόσιο είναι έως τις 31/12/1982 [με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (έκτακτος, μόνιμος, αναπληρωτής εκπ/κος, ωρομίσθιος, ή έχει δουλέψει κάποια ημερομίσθια)] και έχουν και χρόνο ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα για εργασία στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΤΕΒΕ) ισχύουν :

– αν υπηρετούν αυτή τη στιγμή ή έφυγαν μετά την 12/5/2016, ΔΕΝ απαιτείται πλέον η εξαγορά για την αναγνώριση αυτού του χρόνου ως συντάξιμου. Κινείται σύμφωνα με τον ν.4387/2016 η διαδικασία της «διαδοχικής» ασφάλισης και ΔΕΝ θα πληρώσουν κάποιο ποσό.

– αν είχαν φύγει πριν την 12/5/2016 μπορούν να εξαγοράσουν το χρόνο του ιδιωτικού τομέα για να συμπεριληφθεί στο συνολικό συντάξιμο χρόνο τους. η αναγνώριση αυτή γίνεται με 7% στις «συντάξιμες αποδοχές» (όπως αυτές καθορίζονται από το ΓΛΚ).

Β) Όσοι (ανεξάρτητα του χρόνου πρόσληψης) επιθυμούν να αναγνωρίσουν χρόνο στρατιωτικής θητείας, πλασματικό χρόνο παιδιών ή σπουδών μπορούν να κάνουν αίτηση οποτεδήποτε τώρα ή ακόμα και αργότερα κατά τη συνταξιοδότηση.

ΑΛΛΑ αν η αίτηση υποβληθεί (πρωτοκολληθεί) στο Γενικό Λογιστήριο μετά την 1/1/2017 η εισφορά που θα καταβάλλουν θα υπολογισθεί με το νέο τρόπο (Ν. 4387/2016), και συγκεκριμένα με 20% αντί 6,67% στις «συντάξιμες αποδοχές» (όπως αυτές καθορίζονται από το ΓΛΚ) που ισχύει τώρα.

Έτσι, αν κάποιος γνωρίζει ότι θα πρέπει να προβεί σε κάποια αναγνώριση [είτε για να θεμελιώσει συγκεκριμένο έτος, είτε για να συμπληρώσει 35ετία ή 37ετία], είτε θέλει την αναγνώριση για «μεγιστοποίηση» της σύνταξής του καλό θα ήταν να υποβάλει αίτηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι το τέλος του έτους για να μην κληθεί να πληρώσει περισσότερα. Σημειώνουμε ότι η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της πρόσθετης εισφοράς άμεσα. Πρώτα θα βγει η πράξη αναγνώρισης από το ΓΛΚ και στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στην υπηρεσία από την οποία μισθοδοτείται, προκειμένου να ξεκινήσει η μηνιαία παρακράτηση από τη μισθοδοσία του.

Επίσης χρειάζεται να πούμε και το εξής: αν κάποιος δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι του είναι απαραίτητο ή τον ωφελεί η αναγνώριση, θα μπορούσε να κάνει τη σχετική αίτηση, απλά για να υπάρχει. Ακόμα και αν βγει η πράξη αναγνώρισης και κοινοποιηθεί στη μισθοδοσία του, μπορεί τότε να αλλάξει γνώμη, να ζητήσει από τη μισθοδοσία του να μην του παρακρατήσουν τη δόση και να ζητήσει την ανάκληση της πράξης. Θα πρέπει βέβαια να ξέρει ότι αν δεν πληρώσει και τελικά του είναι απαραίτητος ο χρόνος αυτός, η αρχική πράξη αναγνώρισης θα ακυρωθεί, και θα βγει νέα με ποσό που θα υπολογισθεί με το νέο τρόπο.

Επισημαίνουμε ότι οι τρίτεκνοι άνδρες μπορούν να αναγνωρίσουν στρατό, σπουδές και παιδιά. Οι γυναίκες, με ανήλικο που δεν είχαν 25ετία έως 31-12-2010 μπορούν να αναγνωρίσουν παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να θεμελιώσουν 25ετία στις 31-12-2010 (μόνο για όσο διάστημα τους λείπει έως το 2010) *αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ήταν 50 ετών. Αν δεν φτάσουν την ηλικία των 50 ετών έως 18-08-2015 έχουμε αύξηση ορίων ηλικίας.

Άνδρες, γυναίκες, που θεμελιώνουν από 1-1-2011 και μετά μπορούν να αναγνωρίσουν τις σπουδές τους.

Τέλος για όσους έχουν υποβάλει στο ΓΛΚ αίτηση για αναγνωρίσεις από παλαιότερα ισχύει ο παλιός τρόπος υπολογισμού και η αίτησή τους είναι ισχυρή (απλά δεν υπάρχει προσωπικό για να ασχοληθεί με τις αιτήσεις αυτές και εξετάζονται μαζί με το συνταξιοδοτικό φάκελο).

Για οποιοδήποτε εξειδικευμένο, προσωπικό ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάθε Παρασκευή 11.00 -15.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like