Εκπαιδευτική Ενημέρωση #13. Μεταθέσεις 2016-17 – Βάσεις μεταθέσεων

Θέματα:

  1. Η εγκύκλιος Μεταθέσεων για την Πρωτοβάθμια σχολικού έτους 2016-2017
  2. Βάσεις Μεταθέσεων 2015-2016
  3. Μη εφαρμογή στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου
  4. Η νέα ρύθμιση για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

  1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η εγκύκλιος Μεταθέσεων για την Πρωτοβάθμια σχολικού έτους 2016-2017

Ένα ακόμη βήμα κατά της γραφειοκρατίας από το Υπουργείο Παιδείας. Για πρώτη φορά από φέτος οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για μετάθεση. Μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά και να μεταβαίνουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την υποβολή τους. Το έγγραφο: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/26927-16-02-17-egkyklios-metatheseonekpaideftikon-protovathmias-ekpaidefsis-sxolikoy-etous-2016-2017

  1. Βάσεις Μεταθέσεων 2015-2016

Για τις βάσεις μεταθέσεων του σχολικού έτους 2015-2016 πατήστε ΕΔΩ

  1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μη εφαρμογή στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου

Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου ηλικίας έως 6 ετών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου 4075/2012. Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε μετά την Γνωμοδότηση της Α Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον υπουργό Παιδείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη της περίπτωσης Ε του άρθρου 16 του νόμου 1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 1 του νόμου 4351/15. Η διάταξη της παρ 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζεται ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησης της και χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

  1. Η νέα ρύθμιση για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή: Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική διάθεση για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ι.Φωκιανός» και «Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής» που υλοποιούν αθλητικά εκπαι- δευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον: α) οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθμίδας (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και β) ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται .

You may also like