Εκπαιδευτική ενημέρωση #14# – Ετοιμάζεται η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και στελεχών εκπαίδευσης

Θέματα

  • ΙΕΠ: Ετοιμάζεται η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και στελεχών εκπαίδευσης
  • Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι πάσης φύσεως μετακινήσεις μαθητών & εκπαιδευτικών
  • ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
  • Κ.Σ.Ε.: 1η Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.
  • Επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που εργάζονται σε δομές Ε.Α.Ε. χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

 

  1. ΙΕΠ: Ετοιμάζεται η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και στελεχών εκπαίδευσης “Πυρετωδώς” εργάζεται η Επιτροπή στο ΙΕΠ, που όρισε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, για να καταρτίσει Σχέδιο Πρότασης για τη διαμόρφωση των διαδικασιών σχετικά με την αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου. Ανώτατη πηγή του ΙΕΠ δήλωσε ότι η Επιτροπή, υπό τον συντονισμό του κ. Γεράσιμου Κουζέλη, βρίσκεται στη διαδικασίας προετοιμασίας του Σχεδίου και σύντομα θα κατατεθεί ως πρόταση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1) Γεωργία Φέρμελη, 2) Ασπασία Οικονόμου, 3) Αναστασία Κότσιρα, 4) Ιωάννα Παπαστάμου, 5) Μαρία Νίκα, 6) Παύλος Χαραμής, 7) Ιωάννης Ρουσσάκης. Αναβαθμίζεται η ΑΔΙΠΔΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΔΕ), στο πλαίσιο εφαρμογής: Α. της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, και, Β. της αξιολόγησης των 20.000 στελεχών εκπαίδευσης Αποστολή της ΑΔΙΠΔΕ , με τη νομική μορφή που έχει σήμερα, είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της η αρχή: αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και ββ) υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση. β) Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής διάρθρωσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργο
  2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι πάσης φύσεως μετακινήσεις μαθητών & εκπαιδευτικών Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του νόμου 4452/2017 2: α) Η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και οι πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β) Η παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα»
  3. ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ξεκινά σήμερα η υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χωρίς εξειδίκευση στην ΕΑΕ, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δομές ΕΑΕ, χωρίς εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Την ευθύνη και το συντονισμό της επιμόρφωσης έχει το Ι.Ε.Π. και στην υλοποίησή της θα συμμετάσχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στελέχη των ΚΕΔΔΥ. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε επίπεδο νομού, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, θα αξιοποιηθεί υλικό από προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική. Στη συνέχεια προβλέπεται η λειτουργία γραφείου υποστήριξης από τη Μονάδα Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π., για την περαιτέρω παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, σε ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους Σχολικούς Συμβούλους ΕΑΕ και τους επιμορφωτές στελέχη των ΚΕΔΔΥ. Το πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ με θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27140-02-03-17-epimorfosi-ekpaideftikon-stin-eidikiagogi
  4. Κ.Σ.Ε.: 1η Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. Το υπουργείο Παιδείας καλεί τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) του Μητρώου Κ.Σ.Ε. της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο,να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)» κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., με προβλεπόμενη έναρξη εντός του Μαΐου 2017, για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΚΣΕ περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που είναι διαθέσιμο εδώ. Για άμεση ενημέρωση, διευκρινίσεις, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες της Πρόσκλησης και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-pimorfosi.cti.gr
  5. Επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που εργάζονται σε δομές Ε.Α.Ε. χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα εφαρμόσει πρόγραμμα επιμόρφωσης: α) των μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3699/2008 (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 48, του Ν.4415/2016 (Α’ 159) και β) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χωρίς εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Στην υλοποίηση της επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε. και στελέχη των ΚΕΔΔΥ. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε επίπεδο νομού και θα αξιοποιηθούν επιμορφωτικό υλικό και μέσα από τις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το Ι.Ε.Π. μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Ειδικής Αγωγής προτίθεται να υλοποιήσει ενημερωτική συνάντηση συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης αύριο Πέμπτη 2-3-2017, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν όλα τα ΚΕΔΔΥ της χώρας καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε.. Για τη τηλεδιάσκεψη θα αξιοποιηθεί ο οδηγός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης το σχολικό έτος 2015-2016.

You may also like