Εκπαιδευτική Ενημέρωση #21#.Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων. To νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων ολιγοθέσιων δημοτικών

Θέματα:

1.To νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων ολιγοθέσιων δημοτικών

2.Οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2017-18 στο e-aitisi.sch.gr. Χρονοδιάγραμμα και επόμενες ενέργειες

3.Μέχρι τις 31 Αυγούστου η τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία

4.ΒΟΥΛΗ: Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων 

5.ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Nομοτεχνικές αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου

Μπορείτε να κατεβάσετε την Εκπαιδευτική Ενημέρωση #20# ως έγγραφο ΕΔΩ

 

1.To νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων ολιγοθέσιων δημοτικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκε το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο) από το σχολικό έτος 2017-2018. Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 6 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα, ξεχωριστά σε κάθε τάξη και όχι σε συνδιδασκαλία. Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Γ΄- Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄- ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Γ- Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στην Α΄-Β΄ (συνδιδασκαλία) και 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή και διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο: α) τα Εικαστικά 2 διδακτικές ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 1 διδακτική ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, β) η Μουσική 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις και γ) η Θεατρική Αγωγή 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 3 διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ06 κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα στις τάξεις Α΄ και Β΄ και 3 διδακτικές ώρες στις Γ, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ19-20 ή από εκπαιδευτικό ΠΕ70, εφόσον είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 7 διδακτικές ώρες στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 4 διδακτικά ημίωρα στις Α΄, Β’, Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για 3 διδακτικά ημίωρα στις Ε’ και Στ΄. Το μάθημα των μαθηματικών διδάσκεται ξεχωριστά σε κάθε τάξη και όχι σε συνδιδασκαλία. Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄ και Β΄ και 3 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία). Η Ευέλικτη ζώνη διδάσκεται 3 διδακτικά ημίωρα στην Α΄ τάξη, 2 διδακτικά ημίωρα στην Β΄ τάξη, 2 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και 2 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄(συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή και διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο: α) τα Εικαστικά 2 διδακτικές ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 1 διδακτική ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, β) η Μουσική 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις και γ) η Θεατρική Αγωγή 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 3 διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ06 κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 3 διδακτικές ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠE19-20 ή από εκπαιδευτικό ΠΕ70, εφόσον είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 7 διδακτικές ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄, 8 διδακτικές ώρες στις Γ- Δ΄(συνδιδασκαλία) και 7 διδακτικές ώρες στις Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 4 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄ και Β’ και για 3 διδακτικές ώρες στις Γ, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των μαθηματικών διδάσκεται ξεχωριστά σε κάθε τάξη και όχι σε συνδιδασκαλία. Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 διδακτικές ώρες στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικές ώρες στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 διδακτικές ώρες στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικές ώρες στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 1 διδακτική ώρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 διδακτικές ώρες στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 διδακτική ώρα στην Ε΄- ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Η Ευέλικτη ζώνη διδάσκεται 3 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄-Β΄ (συνδιδασκαλία), 4 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και 3 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Ε΄- ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή και διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο: α) τα Εικαστικά 2 διδακτικές ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 1 διδακτική ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, β) η Μουσική 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις και γ) η Θεατρική Αγωγή 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 3 διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ 06 κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα στις τάξεις Α΄ και Β΄ και 3 διδακτικές ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ19-20 ή από εκπαιδευτικό ΠΕ70, εφόσον είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. Το Ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο δύναται να λειτουργεί κατά περίπτωση ως εξής: Α) να στελεχωθεί από ειδικότητες των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ32, ΠΕ16, ΠΕ08, ΠΕ19-20 για τουλάχιστον 3 ημέρες της εβδομάδας και με τις προϋποθέσεις: α) με διάθεση ενός εκπαιδευτικού ειδικότητας για τουλάχιστον 4 διδακτικές ώρες ημερησίως στα 1/θέσια και 2/θέσια και β) με διάθεση ενός εκπαιδευτικού ειδικότητας για τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες ημερησίως στα 3/θέσια όπου λειτουργεί ένα (1) τμήμα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος και δύο (2) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων όταν λειτουργούν δύο (2) τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Β) Σε περιπτώσεις που η στελέχωση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ32, ΠΕ16, ΠΕ08, ΠΕ19-20 είναι δυνατή για μια (1) ή δύο (2) ημέρες, τότε λειτουργεί όπως προβλέπεται στην παρούσα υπουργική απόφαση προσαρμοσμένο στις ειδικότητες που διατίθενται, ενταγμένες στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς τη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Γ) στις περιπτώσεις που η σχολική μονάδα στελεχώνεται με έναν επιπλέον εκπαιδευτικό ΠΕ70, ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως περιγράφεται στην παρούσα υπουργική απόφαση και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αναλαμβάνουν τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής και των ΤΠΕ εφόσον είναι κάτοχοι πιστοποίησης Β΄ επιπέδου. Το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης – Προετοι- μασίας μετατίθεται στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα του οποίου η έναρξη για τις τάξεις Α΄ και Β΄ δύναται να μετατίθεται την 6η διδακτική ώρα με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την συμπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 δύναται να αναλαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στο 1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο δημοτικό σχολείο το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης – Προετοιμασίας διδάσκεται για 5 διδακτικά ημίωρα σε όλες τις τάξεις, στο 12ο διδακτικό ημίωρο πριν την λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος. Κατά τις ημέρες της περίπτωσης Α) που δεν λειτουργεί το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα όπως και για την περίπτωση Β) το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης – Προετοιμασίας αντικαθίσταται με τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Αισθητικής Αγωγής ή των ΤΠΕ εφόσον ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν καλύπτονται από ειδικότητα που διδάσκει ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωινής λειτουργίας και με στόχο να εξασφαλιστεί η κατ’ ελάχιστο διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων, η οποία ορίζεται στο ένα (1) διδακτικό ημίωρο ανά τάξη. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η στελέχωση με οποιαδήποτε από τις ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ32, ΠΕ16, Π08, ΠΕ19-20 ή πρόσθετο εκπαιδευτικό ΠΕ70 τότε ακολουθείται το κάτωθι ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι διδακτικές ώρες/ημίωρα των μαθημάτων των Αγγλικών, των ΤΠΕ, της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσική Αγωγής στις περιπτώσεις Α) και Β) των Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων δεν επιβαρύνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνοντας το σύνολο των διδακτικών ωρών αφού προβλέπεται να διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων παράλληλα με το μάθημα που θα διδάσκει ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 κατά το ίδιο διδακτικό ημίωρο. Τα μαθήματα των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής, της Αισθητικής Αγωγής και των ΤΠΕ διδάσκονται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου. Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής, της Αισθητικής Αγωγής και των ΤΠΕ δύναται να γίνεται σε ομάδες μαθητών διαφορετικών τάξεων με παιδαγωγικά κριτήρια και σύμφωνα με τα ιδι- αίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού της κάθε σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός ΠΕ70, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας δημιουργούν ομάδες μαθητών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος του σχολείου. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε τάξη να διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο το γνωστικό αντικείμενο της κάθε διαθέσιμης ειδικότητας. Κατά την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος σε καμιά περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα μετά την λήξη του υποχρεωτικού στις 13:30 είναι η εγγραφή τουλάχιστον των 2/3 του μαθητικού πληθυσμού στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα για τα 1/θέσια σχολεία και 10 μαθητών για τα 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία. Δικαίωμα εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου. Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα καθημερινά δύναται να εντάσσεται διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: ΤΠΕ, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου. Η ώρα της σίτισης – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στο προαιρετικό ολοή μερο πρόγραμμα. Αποχώρηση των μαθητών του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος γίνεται στις 16:00. Υπεύθυνος για την αποχώρηση των μαθητών είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο ολοήμερο. Σε κάθε περίπτωση το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων με την συνεργασία του/της αρμόδιου/ας Σχολικού/ής Συμβούλου. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.Οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2017-18 στο e-aitisi.sch.gr. Χρονοδιάγραμμα και επόμενες ενέργειες

Το διάστημα 1-10 Ιουνίου εκτιμούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι θα είναι έτοιμοι για την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το xenesglosses.eu η μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν καταχωρήσει όλες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της προϋπηρεσίες των αναπληρωτών ενώ και το σύστημα του Υπουργείου χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις. Ανατροπές περιμένουμε στην Ειδική Αγωγή λόγω των τελευταίων νομοθετικών παρεμβάσεων και διότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση ή να προσθέσουν νέους τίτλους. Σημειώνουμε ότι οι πίνακες θα αναρτηθούν στο e-aitisi , μετά την ανάρτηση θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων και οι οριστικοί πίνακες αναμένονται τέλη Ιουνίου. Για τις ενστάσεις μπορείτε να ενημερωθείτε από το άρθρο μας: Προσοχή: Άλλαξε η διαδικασία των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ για τους αναπληρωτές Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τους αναπληρωτές δάσκαλους στο facebook από το υπουργείο Παιδείας η ανακοίνωση των πινάκων προγραμματίζεται για την Παρασκευή, όμως θεωρούμε πολύ πιθανό να καθυστερήσει λίγο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να διορθωθούν κάποια λάθη που υπάρχουν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων του Υπουργείου Παιδείας που πρώτο δημοσίευσε το xenesglosses.eu οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών 2017 θα είναι έτοιμοι το διάστημα 1-10 Ιουνίου. Oι πίνακες όπως κάθε χρόνο θα αναρτηθούν στο e-aitisi και μετά την ανάρτηση θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών καθώς οι οριστικοί πίνακες αναμένονται τέλη Ιουνίου. ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ; Υπουργός για διδασκαλείο: Πραγματικά, το πιέσαμε ως εκεί, που παιδαγωγικά είναι αποδεκτό Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2017- 2018 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Οι πίνακες αναπληρωτών όπως είναι γνωστό υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Οι πίνακες αναπληρωτών που αναρτώνται : – προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του ΑΣΕΠ και – προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.. Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου e-aitisi.sch.gr. Άλλαξε η διαδικασία των ενστάσεων Όπως αναφέρεται στη νέα εγκύκλιο για τις ενστάσεις επί των πινάκων αναπληρωτών: Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με: ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ; Σε θετική κατεύθυνση η διάταξη για την Ειδική Αγωγή. Ποιο αίτημα των εκπαιδευτικών ικανοποιεί Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή . Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης. Έλεγχος νομιμότητας από το ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις , ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο. Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2016-2017.

3.Μέχρι τις 31 Αυγούστου η τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των στόχων του τριετούς σχεδίου για την εκπαίδευση δημοσίευση σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Στην ενότητα του εξορθολογισμού της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού αναφέρεται ότι θα γίνει χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών (α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν ( β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας. Παράλληλα στο χρονοδιάγραμμα με τον χαρακτηρισμό “Μεσοπρόθεσμα” σημειώνεται: Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.

4.ΒΟΥΛΗ: Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων

Με τις ψήφους των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ψηφίστηκε το άρθρο 1 για τους Διευθυντές Σχολείων του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». Παρών ψήφισαν οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και κατά ΝΔ, Χρυσή Αυγή, ΚΚΕ, Ένωση Κεντρώων και Ποτάμι.

5.ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Nομοτεχνικές αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «για δέκα (10) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα» αντικαθίσταται με τη φράση «για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα». β) Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων ,» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων ,». γ) Στο τέλος της υποπεριπτ. ββ΄ της περιπτ. δ΄ της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.3848/10, όπως τροποποιείται με την περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του σ/ν, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 11, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 1 του σ/ν, προστίθεται περίπτ. ε΄ ως εξής : «ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου, του υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπεύθυνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)». 3.α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περιπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «πέραν των δέκα (10) .» αντικαθίσταται με τη φράση «πέραν των οκτώ (8) .». β) Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, προστίθεται η φράση «, ενώ η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου, του υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπεύθυνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) αποτιμάται με μία μονάδα για κάθε έτος και συνολικά με κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) μονάδες.» γ) Στο πρώτο εδάφιο της υποπεριπτ. αα΄ της περιπτ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 14 του ν.3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. στ΄ της παρ.6 του άρθρου 1 του σ/ν, μετά τη φράση «, Διευθυντή σχολικής μονάδας» και πριν από τη λέξη «Σ.Ε.Κ.» προστίθεται ο σύνδεσμος «ή». δ) Στο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, μετά τις λέξεις «Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.)» διαγράφεται η λέξη «και» και τίθεται κόμμα «,». Μετά τις λέξεις «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε)» προστίθεται η φράση «και υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)». ε) Στο όγδοο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, μετά τις λέξεις «δεν μετέχουν οι υποψήφιοι» προστίθενται οι λέξεις «, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού». 4. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του σ/ν, μετά τις λέξεις «τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας» προστίθενται οι λέξεις «του οικείου Τομέα, Τμήματος, Σχολής ή Ιδρύματος αναλόγως,». Μετά τις λέξεις «σε περίπτωσης άρνησης» προστίθενται οι λέξεις «ή ελλείψει καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με». Μετά τις λέξεις «τους αμέσως επόμενους κατά σειρά» προστίθενται οι φράσεις «εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και αυτή του αναπληρωτή καθηγητή, και προκειμένου για Διευθυντή Τομέα μέχρι αυτή του μόνιμου επίκουρου. Σε περίπτωση καθηγητών ίδιας αρχαιότητας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου». 5. α) Στην περιπτ. κβ΄ της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ.1 του άρθρου 3 του σ/ν, μετά τη φράση «και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό » και πριν από το κόμμα « ,» προστίθεται η φράση «και σε φορείς του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και του άρθρου 26 παρ. 3 υποπαρ. β του ν. 3432/2006 (Α’ 14) ». β) Στο τέλος της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του σ/ν, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που έχουν διενεργηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται ».

You may also like