Εκπαιδευτική Ενημέρωση #7#29.11.2016

 • Κινητικότητα στο δημόσιο
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα
 • ΒΟΥΛΗ: Η νέα διάταξη για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι γονείς
 • Δικαιούνται οδοιπορικά οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ, Στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Δημήτριο Μπαξεβανάκη οι αρμοδιότητες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης YA Αριθμ. 201408/Υ1/2016
 • ΥΦ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζητώ από τους εκπαιδευτικούς να μου στείλουν παρατηρήσεις για τα σχολικά βιβλία

Μπορείτε να το κατεβάστε ως έγγραφο ΕΔΩ

 1. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το νομοσχέδιο αφορά και τους εκπαιδευτικούς, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις” Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου “ Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν μόνο μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων”. Ο νόμος: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916- 0e0e66ba4c50/e-kinht-pap.pdf

 1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα

Το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το τι ισχύει για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα, έχει ήδη ενημερώνει τα ΠΥΣΔΕ από τον περασμένο Μάρτιο, ότι εφαρμόζεται η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία (την υπουργό Παιδείας Μ. Γιαννάκου) το 2007, Η γνωμοδότηση ορίζει τα εξής:

 1. ΒΟΥΛΗ: Η νέα διάταξη για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι γονείς

Η νέα διάταξη για την Άδεια ασθένειας τέκνων των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα, έχει ως εξής: Άρθρο 31 Άδεια ασθένειας τέκνων 1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.» 2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.» 7. Εργάσιμη μέρα οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ) Το ΦΕΚ: http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/fek_2016_3794b.pdf 8. Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2016-17 Το έντυπο της αίτησης: http://didefth.gr/new/21845/28-11-etisi-scholikis-omadas-giasimmetochi-se-ekpedeftiko-programma-kpe-gia-to-scholiko-etos-2016-17/

 1. Δικαιούνται οδοιπορικά οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), το οποίο τοποθετείται σε περισσότερα του ενός σχολεία, σε διαφορετικές πόλεις και χωριά για την συμπλήρωση του ωραρίου του, δικαιούται, για τις μετακινήσεις του αυτές, την καταβολή των προβλεπομένων για το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ), οδοιπορικών εξόδων .

 1. Στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη οι αρμοδιότητες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης YA Αριθμ. 201408/Υ1/2016

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη. … αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: α) Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με το σύνολο των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή (άρθρο 28 του Π.δ. 114/2014). β) Εκ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, με το σύνολο των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή (άρθρο 51 του Π.δ. 114/2014). γ) Εκ των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της εποπτείας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Άρθρο 2 Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό, γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς. στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς του. Άρθρο 3 Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς, γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ) του άρθρου 2. Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. ΥΦ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζητώ από τους εκπαιδευτικούς να μου στείλουν παρατηρήσεις για τα σχολικά βιβλία

Για τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία Α. Λιάκο, ο κ. Ζουράρις είπε ότι ότι έφυγε από το υπουργείο επειδή ολοκλήρωσε το έργο του και ότι είναι η πρώτη φορά που η ΟΛΜΕ απορρίπτει Σχέδιο του υπουργείο στο σύνολό του. Ο υφυπουργός Παιδείας ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και της Α,Β και Γ Γυμνασίου να του στείλνουν τις παρατηρήσεις τους για το βιβλία “για να άρουμε , όπως είπε χαρακτηριστικά, μερικές από τις απαράδεκτες καταστάσεις που υπάρχουν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2006 ή να μας προτείνουν στη θέση μιας σελίδας που είναι απαράδεκτη με μια άλλη πρόταση δική τους. Θα τα μαζέψουμε αυτά σιγά-σιγά, τόνισε ο κ. Ζουράρις και θα αρχίσουμε μια συζήτηση για την εκπόνηση των βιβλίων . Τα βιβλία, είπε ο κ. υφυπουργός, θα βγουν σε 3-4 χρόνια που δεν θα είμαστε εμείς, άλλοι θα είναι. Εμείς , σημείωσε ο κ. υφυπουργός, μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις όπως να μη διδάσκονται οι μαθητές την Προστακτική των ρημάτων, Παίξε, Ανέβα , Κατέβα , Δείξε , Φύγε , Κάτσε , Κοιμήσου, με τις οδηγίες χρήσεως μιας ηλεκτρικής καφετιέρας όπως γίνεται τώρα .

You may also like