Εκπαιδευτική Ενημέρωση #9# – Μεταθέσεις 2016-17

Μπορείτε να το κατεβάστε ως έγγραφο ΕΔΩ

1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρεί φέτος για πρώτη φορά στην καθιέρωση της υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Κατ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απλούστευση και η ταχύτητα της διαδικασίας καθώς και το αδιάβλητο και διαφανές των αποτελεσμάτων των αιτήσεων.

Από αύριο η επικαιροποίηση των φακέλων Λόγω του νέου συστήματος παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου από 14-12-2016 έως 20-1-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην παρούσα φάση δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους. Συγκεκριμένα μπορούν να βλέπουν τα βασικά τους στοιχεία καθώς και τις υπηρετήσεις τους με την προκύπτουσα μοριοδότηση. Εάν διαπιστώνουν εσφαλμένες ή μη επικαιροποιημένες εγγραφές, δύνανται να αιτούνται αλλαγές, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του συστήματος (αναφέρονται σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο της εφαρμογής), προς τη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης, η οποία τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επεξεργάζονται το αίτημα ή τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, προβαίνουν στις αναγκαίες αλλαγές στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο e-datacenter και καταχωρίζουν κάθε πληροφορία στο πεδίο «Παρατηρήσεις», ώστε να λάβει γνώση ο εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση που οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αδυνατούν να ανταποκριθούν σε κάποιο αίτημα εκπαιδευτικού, τότε και μόνο τότε, δύνανται, αφού καταχωρίσουν στο πεδίο «Παρατηρήσεις» τις δικές τους απόψεις, να το προωθήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία.

2. Νέο σύστημα μοριοδότησης για τις μεταθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Με νέα εγκύκλιο θα καθοριστεί το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης.

Το έγγραφο: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/egyklios.pdf Νέο σύστημα μοριοδότησης σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας

Με το νέο σύστημα που μελετάται θα δημιουργηθεί μια ενιαία δωδεκάβαθμη κλίμακα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θήτευσε κάθε εκπαιδευτικός σε μια περιοχή να λαμβάνει και τα μόρια που απαιτούνται για τη μετάθεσή του.

Έτσι, το υπουργείο Παιδείας κάλεσε τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να υποβάλουν ως τις 17.2.2017 τις σχετικές εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτό, οι εισηγήσεις τους θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, το υψόμετρο.

Επίσης, οι περιφερειακοί διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν την εποπτεία της διαδικασίας για την κατάταξη των σχολικών μονάδων έτσι ώστε όσες μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή χωριό να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, «οι προτάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) για την κατάταξη των σχολικών μονάδων θα υποβάλλονται από τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά στο http://forms.minedu.gov.gr/moria2016 και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως. Οι προτάσεις μεταβολής κατάταξης – μοριοδότησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στη σχετική φόρμα του http://forms.minedu.gov.gr/moria2016». Τέλος, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν μέχρι 17.3.2017 τις πράξεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) με τις εισηγήσεις κατάταξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένες διευθύνσεις.

3. Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

Το σχετικό έγγραφο (ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ):

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf

4. ΕΑΠ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων που ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 14 Νοεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου , θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

5. Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%95%CE%984653%CE%A0%CE%A3-%CE%9468?inline=true

You may also like