Βασική Νομοθεσία Α/θμιας & Β/Θμιας

Νομοθεσία με βάση την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΟΜΟΙ – ΦΕΚ

ΦΕΚ 2446/2015 : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ΣΕΠ – Εργασιακό Περιβάλλον – Ασφάλεια & Υγιεινή ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 3561/2016 : Σχεδιασμός – Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης
ΦΕΚ 3529/2016 : Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 3419/2016 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ 3406/2016 : Οργάνωση – Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)
ΦΕΚ 3142/2016 : Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ για μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ 3153/2016 : Ρυθμίσεις Θεμάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ 3011/2016 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε Ειδικά Σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό)
ΦΕΚ 2894/2016 : Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016-2017
ΦΕΚ 2876/2016 : Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκίεων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2423/2016 : Τροποποιήσεις στους Τομείς Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 2182/2016 : Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού-Επιλογής στο Λύκειο – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων
ΦΕΚ 2107/2016: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ 2079/2016 : Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2078/2016: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών Γυμνασίων
ΦΕΚ 1670/2016 : Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου
ΦΕΚ 1564/2016 : Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – ΑΕΝ
ΦΕΚ 1489/2016 : Τομείς – Ειδικότητες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 862/2015 : Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείων 2014-2015
ΦΕΚ 792/2016 : Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2015 – 2016
ΦΕΚ 516/2016 : Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων
ΦΕΚ 111/2016 : Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 46/2016 : Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
ΝΟΜΟΣ 4351/2015 : Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδος (Τροπολογίες Εκπαιδευτικών Θεμάτων – ΦΕΚ 164/2015)
ΦΕΚ 2916/2015 : Δικαίωμα Εισόδου σε Μνημεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία
ΦΕΚ 2737/2015 : Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
ΦΕΚ 2647/205 : Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Λυκείων με Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΦΕΚ 2656/2015 : Καθορισμός Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 2499/2015 : Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 2462/2015 : Ρυθμίσεις Αμοιβαίας Μεταφοράς Θέσης (Μετεγγραφής) Φοιτητών
ΦΕΚ 2296/2015 : Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών -Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας
ΦΕΚ 2255/2015 : Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών
ΦΕΚ 2011/2015 : Μεταφορά Θέσης (Μετεγραφές) Φοιτητών – Αριθμός Εισακτέων ΕΑΠ
ΦΕΚ 2064/2015 : Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ
ΦΕΚ 2042/2015 : Τροποποιήσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑΛ – Καθορισμός δαπανών για σπουδές στο ΕΑΠ
ΦΕΚ 2033/2015 : Εγκύκλιος Άναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 1843/2015 : Πρόσκληση Αναπληρωτών – Ωρομισθίων Μουσικής
ΦΕΚ 1844/2015 : Πρόσκληση για Αναπληρωτές – Ωρομισθίους Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
ΦΕΚ 1842/2015 : Πρόσκληση για ένταξη σε πίνακες Αναπληρωτών – Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ 1840/2015 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ 1817/2015 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο – Λύκειο)
ΦΕΚ 1437/2015 : Ωρολόγιο πρόγραμμα Β’ και Γ’ τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων
ΦΕΚ 1398/2015: Κριτήρια Πρόσληψης – Αποδοχές Ιεροδιδασκάλων για διδασκαλία Κορανίου στις Μουφτείες Θράκης
ΦΕΚ 1356/2015 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΕΚ 1318/2015 : Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)
ΦΕΚ 1186/2015 : Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2015 – 2016
ΦΕΚ 1053/2015 : Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 995/2015 : Ένταξη Σχολών και Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΦΕΚ 945/2015 : Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 915/2015 : Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων – Εργαστηριακών Κέντρων

ΦΕΚ 863/2015 : Αξιολόγηση Μαθητών Α-Β τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 : Επείγοντα Μέτρα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 50/2015)
ΦΕΚ 724/2015 : Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 723-2015 : Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 688/2015 : Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδυσης (Συμπλήρωση ωραρίου)
ΦΕΚ 635/2015 : Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Τροποποίηση ΦΕΚ 218/2008)
ΦΕΚ 143/2015 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 89/2015 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ 69/2015 : Εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
ΦΕΚ 3573/2014 : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΑΕΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΕΚ 3555/2014 : Ωρολόγιο πρόγραμμα Β-Γ τάξης Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ 3494/2014 : Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
ΦΕΚ 3157/2014 : Συμπλήρωση Διδακτέας – Εξεταστεάς ύλης μαθημάτων B’ τάξης ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 2937/2014 : Καθορισμός Διδακτέας – Εξεταστέας Ύλης Β’ τάξης Ημερήσιων και Γ’ τάξης Εσπερινών Λυκείων 2014 – 2015
ΦΕΚ 2863/2014 : Καθορισμος Διδακτέας – Εξεταστέας ύλη Α-Β τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 2014 – 2015
ΦΕΚ 2721/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ 2660/2014 : Εξεταστέα Ύλη Α τάξης Ημερησιου Λυκείου, Α-Β Τάξεων Εσπερινού Λυκείου 2014 – 2015
ΦΕΚ 2569/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ 2015-2016 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
ΦΕΚ 2470/2014 : Εγγραφές, Μετεγγραφές, Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2420/2014 : Καθορισμός εξεταστέας – Διδακτέας ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014 – 2015
ΦΕΚ 2406/2014 : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ 2380/2014 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Μεταβατικό Λυκείου)
ΦΕΚ 2311/2014 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΦΕΚ 2217/2014 : Ρυθμίσεις για προσλήψεις Αναπληρωτών – Ωρομισθίων στις Δομές της Ειδικής Αγωγής
ΦΕΚ 2143/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τροποποίηση της 124062/Γ2 – ΦΕΚ 2350/2013)
ΦΕΚ 2007/2014 : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τροποποίηση ΦΕΚ 391/2006 – Ίδρυση Τμημάτων)
ΦΕΚ 2004/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1963/2014 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 1946/2014 : Καθορισμός Εξεταστέας – Διδακτέας Ύλης Εσπερινών Λυκείων 2014 – 2015
ΦΕΚ 1938/2014: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015
ΦΕΚ 1891/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1316/2014 : Πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού
ΦΕΚ 1219/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΟΤΗΤΩΝ ΤΕΛ-ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΑΛ (Συμπλήρωση ΦΕΚ 1348/2014)
ΦΕΚ 1227/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΛ (Τροποποίηση 126773/Γ2 ΦΕΚ 2339/2013)
ΠΔ 68/2014 : (ΦΕΚ 110/2014) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1098/2014 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)
ΦΕΚ 964/2014 : ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΦΕΚ 652/2008 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΜΕΑ
ΦΕΚ 945/2014 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) – ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) – ΙΔΡΥΣΗ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ 928/2014 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 414/2012)
ΦΕΚ 918/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΣΔΕ – ΑΔΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΦΕΚ 903/2014 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 833/2014 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ 820/2014: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ
ΦΕΚ 785/2014 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 768/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΠΔ 39/2014: (ΦΕΚ 75/2014α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΕΚ 547/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Α’-Β’ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014
ΦΕΚ 544/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΕΚ 500/2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

ΠΔ 28/2014 : (ΦΕΚ 48/2014) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ 433/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ 493/2009 : Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Εξετάσεις σε Ειδικό Μάθημα
ΦΕΚ 349/2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΓΗΡΟΡΙΑ 5% (Μετεγγραφές φοιτητών)
ΦΕΚ 358/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ (5%)
ΦΕΚ 315/2014 : ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης)
ΦΕΚ 269/2014 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2014-2015
ΦΕΚ 224/2014 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (αποζημιώσεις εκπαιδευτικών)
ΦΕΚ 172/2014 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ 3276/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ – ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΔ 170/2013 (ΦΕΚ 274/2013Α) : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων σε Γυμνάσια-Λύκεια)
ΦΕΚ 3185/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
ΦΕΚ 3139/2013: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) 2013-2014
ΦΕΚ 3133/2013 : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ 171/2013 : ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ 3087/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
ΦΕΚ 3063/2013 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ 2996/2013 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) 2013-2014
ΦΕΚ 3030/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 2994/2013 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εκκλησιαστικά Σχολεία
Ν.4210/2013 : (ΦΕΚ 254/2013 τ.Α.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άδειες – Πειθαρχικό)
ΦΕΚ 2910/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ 2875/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ 2843/2013 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ (Απουσίες μαθητών σε Αιμοδοσία)
ΦΕΚ 2800/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΠΔ 152/2013 : (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ 2758/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 – ΦΕΚ 2507/2012)
ΦΕΚ 2739/2013 : ΩΡΑΡΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΦΕΚ 1186/2013 : ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 2599/2013 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) – ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)
ΦΕΚ 2537/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ 2530/2013 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 80033/Γ2 (ΦΕΚ 1286/2006) ΚΑΙ 148096 (ΦΕΚ 2511/2007)(Αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας λόγω κατάληψης σε επαγγελματικά σχολεία)
ΦΕΚ 2504/2013 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση της αρ.112843/Γ4/14-10-2005 – ΦΕΚ 1497/2006)
ΦΕΚ 2501/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΥΣΙΚΗ” ΣΤΙΣ Β-Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2451/2013 : Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Πιστοποίηση Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ 2449/2013 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
ΦΕΚ 2339/2013 : ΕΧΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) 2013-2014
ΦΕΚ 2350/2013:ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ 2341/2013: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 2360/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
Ν.4186/2013: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 193/2013)
ΦΕΚ 2255/2013 : ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΕΚ 2211/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 2211/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2135/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΕΚ 2121/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ 1969/2013: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013-2014
ΦΕΚ 1218/2013 : ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΤΕΥΣΗ-ΕΠΙΤΑΞΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άρση επίταξης)
ΦΕΚ 1731/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΕΚ 1861/2014 : ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)
ΦΕΚ 1518/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπλήρωση ωραρίου)
ΦΕΚ 145/2013 : ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) – ΠΔ 112/2013 (Τροποποίηση ΠΔ 50/2008 ΦΕΚ 81/2008))
ΦΕΚ 1449/2013 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΦΕΚ 1357/2013 : Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
ΦΕΚ 1173/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1134/2013 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2013-2014
ΦΕΚ 1127/2013 : Σχολικοί Συνεταιρισμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ 83/2013 : ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) Ν.4142/2013
ΦΕΚ 919/2013 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314Β6 – ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ 858/2013 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση 112843/Γ4 – ΦΕΚ 1497/2005)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΦΕΚ
ΦΕΚ 639/2013 : Κριτήρια Επιλογής Ιεροδιδασκάλων για Διδασκαλία Κορανίου στις Μουφτείες Θράκης
ΦΕΚ 614/2013 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΔ 24/2013 : (ΦΕΚ 55/2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΕΚ 393/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ν.4115/2013 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠΕΠ) (ΦΕΚ 24/2013)
ΦΕΚ 3401/2012 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥ
ΦΕΚ 3324/2012 : Δικαιολογητικα χορήγησης – τροποποίησης άδειας Ιδιωτικής Εκπαίδευση. Οργανισμοί πιστοποίησης μεταπτυχιακών τίτλων Κολλεγίων
ΦΕΚ 3129/2012 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ 3057/2012 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ
ΦΕΚ 2844/2012 : Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ 2507/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ 2315/2012 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)
ΦΕΚ 2314/2012 : Διαδικασίες Επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών, Σχολικών Δραστηριοτήτων
ΦΕΚ 1843/2012 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 1844/2012 : ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΔ 47/2012-48/2012 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 97/2012)
ΦΕΚ 1393/2012 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 1390/2012: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 1296/2012 – Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ 1377/2012 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 1283/2012 : Αναθέσεις Μαθημάτων Ειδικής Αγωγής – Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ 1163/2012 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (16798/Γ2 – 36799/Γ2) ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (36798/Γ2)
ΦΕΚ 654/2012 : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Αρ.23464/Γ2 – Τροποποίηση 118842/Γ2)
ΦΕΚ 549/2012 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ 414/2012 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ 253/2012 : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ 54/2012 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.4057/2012)
ΦΕΚ 2794/2011 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίησης της 12843/Γ4 – ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ 2885/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ 2769/2011 : Εκδρομές – Μετακινήσεις Μαθητών Σχολείων εντός και εκτός της Χώρας
ΦΕΚ 2478/2011 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ 2477/2011 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ 2197/2011 : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ), ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΕΠ
ΦΕΚ 2156/2011 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ 1981/2011 : Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
ΦΕΚ 1811/2011 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Αρ.81504/Δ2)
ΦΕΚ 1643/2011: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 1557/2011 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Καταργήθηκε)

Τίτλος
ΦΕΚ 1348/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΕ-ΤΕΛ
ΦΕΚ 1213/2011 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΛΥΚΕΟΥ
ΦΕΚ 1168/2011 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Άλγεβρα – Γεωμετρία)
ΦΕΚ 1096/2011 : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)
ΦΕΚ 1012/2011 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ 843/2011 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ34) – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ40) (Τροποποίηση ΦΕΚ 1984/2008)
ΦΕΚ 622/2011 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ 582/2011 : Καθορισμός Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντή – Υποδιευθυντή Σχολικών Μονάδων
ΦΕΚ 582/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΦΕΚ 472/2011 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)
ΦΕΚ 434/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ 318/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΦΕΚ 233/2011 : ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.4027/2011)
ΦΕΚ 262/2011 : ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΓOΝEΪΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΦΕΚ 118/2011 : ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ν.3966/2011)
ΦΕΚ 107/2011 : Τροποποίηση του Π.Δ.60/2006 (περί συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις) (ΠΔ 41/2011)
ΦΕΚ 2142/2010 : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 1794/2010: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ποσοστό 5%)
ΦΕΚ 1612/2010 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 1180/2010 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
ΦΕΚ 1087/2010 : Προσόντα, Κριτήρια και Διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια
ΦΕΚ 1085/2010 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.3861/2010 : (ΦΕΚ 112/2010) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ν.3848/2010 : (ΦΕΚ 71/2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 428/2010 : Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων – Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΝ
ΦΕΚ 55/2010 : Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών ΑΣΚΤ
ΦΕΚ 1/2010 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΕΚ 2544/2009 : ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΦΕΚ 1645/2009 : ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
ΦΕΚ 1369/2009 : Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΦΕΚ 1369/2009 : ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΕΚ 1497/2005 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΔ 200/1998 : (ΦΕΚ 161/1998) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ 161/1998 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών σχολείων (ΠΔ 201/98)
ΦΕΚ 493/2009 : Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ 265/2009: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) (ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ)
ΦΕΚ 265/2009 : Πληροφορίες Βεβαίωσης Πρόσβασης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 1984/2008 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΜΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ
ΝΟΜΟΣ 3687/2008 : Θέματα Προσωπικού Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ159/2008)
ΦΕΚ 1003/2008 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 199/2008 : ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.3699/2008)
ΦΕΚ 218/2008 : Εξετάσεις – Όργανα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
ΦΕΚ 34/2008 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)
ΦΕΚ 1564/2007 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΣ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β,Γ, ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 921/2007)
ΦΕΚ 1369/2007 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΕΚ 690/2007 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ 449/2007 : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΥ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ 272/2007 : Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Ειδικών Κατηγοριών
ΦΕΚ 1761/2006 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Ναυτιλιακός κύκλος – Γενικής Παιδείας)
ΦΕΚ 1734/2006 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 1488/2006 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ
ΦΕΚ 1358/2006 : Εισαγωγή Σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΦΕΚ 1286/2006 : Σχολικό έτος, διακοπές, αργίες, υπηρεσιακά βιβλία, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή, διακρίσεις μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων
ΦΕΚ 1183/2006 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΦΕΚ 1183/2006 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΦΕΚ 1139/2006 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών και Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ 998/2006 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
Ν.3475/2006 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 146/2006)
ΦΕΚ 587/2006 : ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 391/2006 : Πρόσβαση Κατόχων Απολυτηρίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65/2006) : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 48/2006 : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΔ 47/2006)
ΦΕΚ 921/2005 : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ 859/2005 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥ)
ΦΕΚ 1962/2004 : Στεγαστικό Επιδόμα Φοιτητών
Ν.3260/2004 : (ΦΕΚ 151/2004) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ 786/2004 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ 242/2004 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 64/2003 : Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
ΦΕΚ 1538/2002 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΦΕΚ 1340/2002 : Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων
ΦΕΚ 131/2002 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α’, Β’ και Γ’ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1503/2001 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΕΚ 1789/1999 : ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ 658/1998 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 1012/2011 – ΦΕΚ 2478/2011)
ΦΕΚ 1107/1997 : Σύσταση Σχολικού Συνεταιρισμού
ΦΕΚ 94/1997 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 100/97)
ΦΕΚ 664/1996 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΟΑΕΔ
ΠΔ.50/1996 (ΦΕΚ 45/1996) : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ 45/1996 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 50/96)
ΦΕΚ 96/1995 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 506/1994 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 156/1993 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 115/89 “ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ … “
ΦΕΚ 51/1989 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 115/89) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 41/1984 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 129/84) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 50/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 112/83) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 45/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 102/83) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ 144/1982 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΔ 104/79 : (ΦΕΚ 23/1979) ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)
Ν.48/108 : (ΦΕΚ 48/1975α) Περί Εθνικής Σημαίας, Εμβλήματος Δημοκρατίας, Όρκου Υπαλλήλων, Τύπου σφραγίδων Υπηρεσιών

You may also like