Στο χώρο της παιδείας πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από άκρα εξειδίκευση, φυσικό αποτέλεσμα  της οποίας είναι ο διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων σε επιμέρους.

Έτσι, στο χώρο της παιδείας, υπάρχουν πάνω από εκατό (100) ειδικότητες για να διδάσκουν τους μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Στην ηλικιακή περίοδο ενός παιδιού, από 6 έως 12 χρόνων,  στην οποία είναι μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας που γίνονται από Δασκάλους, διδάσκουν καθηγητές Φ.Αγωγής, καθηγητές Πληροφορικής, καθηγητές Αγγλικής-Γερμανικής-Γαλλικής Φιλολογίας, καθηγητές Μουσικής, Θεατρικής Αγωγης και Εικαστικών. Όλοι έχουν την κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση για να διδάσκουν το ανάλογο αντικείμενο.

Το Μάιο 2016 ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης αναμόρφωσε το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους δασκάλους να διδάσκουν, σε κάποιες περιπτώσεις, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών. Επίσης,πρέπει να αναφέρουμε ότι χρόνια τώρα οι δάσκαλοι είχαν και έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν το αντικείμενο της Αισθητικής Αγωγής (μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή) στους μαθητές.

« Πώς θα φαινόταν αν ξαφνικά στο δημοτικό σχολείο δίδασκαν μαθήματα γενικής παιδείας φιλόλογοι, μαθηματικοί ή φυσικοί »;

« Η επιστημονική εξειδίκευση κάθε εκπαιδευτικού και η ηλικία ενός μαθητή τον καθιστούν  κατάλληλο για το αντικείμενο που θα διδάσκει στην ανάλογη βαθμίδα εκπαίδευσης »

Γι’ αυτό και οι καθηγητές με την παραπάνω επιστημονική κατάρτιση δεν διδάσκουν στο Δημοτικό Σχολείο. Ακριβώς για το ίδιο λόγο, στους δασκάλους, δεν πρέπει να ανατίθενται τα μαθήματα της φυσικής αγωγής, πληροφορικής, μουσικής, εικαστικών και θεατρικής αγωγής.

«Είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί με διακριτούς ρόλους»

Οι προσωρινές, λογιστικές λύσεις για την κάλυψη θέσεων στις σχολικές μονάδες με γνώμονα την εξοικονόμηση χρημάτων στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση επιβαρύνουν τον παιδαγωγικό σκοπό κάθε μαθήματος σε βάρος των μαθητών.

Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να αντιμετωπίζουμε τις «δυσκολίες» ως εκπαιδευτικοί συνολικά,  γιατί στην εκπαίδευση περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν.

You may also like