Εδώ θα έχουμε κάποιους πολύ χρήσιμους συνδέσμους για το κοινό μας

Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι
Δικτυακοί τόποι Περιγραφή
http://www.ypepth.gr/ Υπουργείο Παιδείας
http://b-epipedo2.cti.gr/ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
http://www.alfavita.gr/index.php Εκπαιδευτικό δίκτυο ενημέρωσης
http://edra.gr/ Εκπαιδευτικό δίκτυο ενημέρωσης
http://www.oepek.gr/index_gr.html Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
http://www.eipe.gr/eipe.asp Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
http://www.kee.gr/html/ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
http://www.oeek.gr/ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
http://www.pde.gr/forum/index.php Η κοινότητα των εκπαιδευτικών
http://www.ekepis.gr/ekepisdnn/ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
http://www.iky.gr/ Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών
http://www.e-yliko.gr/default.aspx Εκπαιδευτική πύλη
http://www.asep.gr/asep/site/home.csp Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
http://www.keeenap.gr/keeenap/ Κέντρο Δια Βιου Μάθησης από Απόσταση