Τόπος Συμφερόντων για τους Εκπαιδευτικούς

«Το σύστημα μεταθέσεων των εκπαιδευτικών αλλά και η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων διαχρονικά δεν θεωρούνταν και τa πιο δίκαιa…»

Ένα τρανταχτό παράδειγμα που αποδεικνύει την παραπάνω άποψη είναι ότι μέχρι και το 2009, όσοι ήταν αποσπασμένοι σε φορείς, έπαιρναν τα μόρια της οργανικής τους θέσης και την ξεχρέωναν ταυτόχρονα. Aκόμα και σήμερα υπάρχει ένας (τελευταίος) φορέας απόσπασης στον οποίο ο αποσπασμένος παίρνει τα μόρια της οργανικής του θέσης και την ξεχρεώνει!!!

Επίσης με την πάροδο των χρόνων δημιουργήθηκε νέο οδικό δίκτυο σχεδόν σε όλη την επικράτεια και ξαφνικά χωριά αλλά και ολόκληρες περιοχές βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από ότι παλιότερα και το αντίθετο. Τα μόρια δυσμενών συνθηκών κάθε σχολικής μονάδας δεν ανταποκρίνονται στο νέο οδικό δίκτυο.

Τέλος η διαφορετική μοριόδοτηση, μέσω των μορίων δυσμενών συνθηκών, στην ίδια πόλη σε σχολικές μονάδες της ΔΕ και της ΠΕ δεν έχει καμιά τεκμηρίωση. Η αδικία από αυτό το γεγονός διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια που η ΠΕ γεμίζει από κοινές ειδικότητες (Γυμναστών, Καλλιτεχνικών, Αγγλικών κτλ). Οι μεταθέσεις μπορεί να κρίνονται ξεχωριστά στην ΠΕ με τη ΔΕ όμως η διάθεση των εκπαιδευτικών, σε δεύτερο χρόνο, από βαθμίδα σε βαθμίδα καθιστά μεμπτό το σύστημα μοριοδότησης.

Το Υπουργείο Παιδείας με το ΦΕΚ 9217 /18777-10-2016 έκανε δεκτό ένα αίτημα των τελευταίων ετών των συνδικαλιστικών φορέων και ζητάει από τα υπηρεσιακά συμβούλια να συγκεντρώσουν τις εισηγήσεις των συλλόγων Εκπαίδευσης, να προτείνουν ενδεχόμενες αλλαγές αλλά και να ταυτιστούν οι διαφορές στα μόρια δυσμενών στις σχολικές μονάδες της ΔΕ με την ΠΕ. Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν το σύστημα μεταθέσεων δικαιότερο.

Πρόταση για Τόπο Συμφερόντων

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με τις ρυθμίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, οι μεταθέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές (βόρεια Ελλάδα αλλά και αλλού) όλο και δυσκολεύουν. Εκπαιδευτικοί βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους, άλλοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά κτλ.

Μέχρι στιγμής το σύστημα των μεταθέσεων εξισώνει τους εκπαιδευτικούς με τα εξής χαρακτηριστικά

1.επιθυμούν να μετατεθούν στην ίδια περιοχή

  1. υπηρετούν σε σχολική μονάδα με τα ίδια μόρια δυσμενών συνθηκών,
  2. Υπηρετούν σε περιοχές με διαφορετική χιλιομετρική απόσταση

Σε όλους τους εκπαιδευτικούς έτυχε να υπηρετήσουν μακριά και να παίρνουν ελάχιστα μόρια αλλά και κάποιους να υπηρετούν σχετικά κοντά και να παίρνουν περισσότερα ή και τα ίδια με τους πρώτους..!!!

Αυτό συμβαίνει γιατί του Υπουργείο Παιδείας δεν εξετάζει καθόλου το τόπο που θέλει να μετατεθεί ή αλλιώς τον ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ κάθε εκπαιδευτικού.

Στις μεταθέσεις μοριοδοτείται η πρώτη σου επιλογή με 2 μόρια και 2 μόρια παίρνεις από την εντοπιότητά σου. Αλλά με αυτή τη μοριοδότηση δεν ξεχωρίζει τους εκπαιδευτικούς με διαφορετική χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο συμφερόντων τους αλλά από διαφορετικές περιοχές-επιλογές στην αίτηση μετάθεσης.

Παρακάτω προτείνω έναν τρόπο για εκτός μεταθέσεις αλλά και για βελτιώσεις εντός νομού με τον οποίο θα γίνει μια αρχή ώστε να μοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το πόσο μακριά ή κοντά δουλεύουν από τον τόπο συμφερόντων τους ανεξάρτητα από τα μόρια δυσμενών συνθηκών των σχολικών μονάδων.

  1. Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων (αν δεν υπάρχει ήδη) με τη χιλιομετρική απόσταση κάθε δημοτικού διαμερίσματος από ένα άλλο πανελλαδικά.
  2. Με τη μονιμοποίησή του κάθε εκπαιδευτικός θα δηλώνει με συγκεκριμένα έγγραφα ένα δήμο τον οποίο θέλει να έχει ως τόπο συμφερόντων. Τον τόπο συμφερόντων δεν θα μπορεί να τον αλλάξει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και θα απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
  • Η χιλιομετρική απόσταση του δημοτικού διαμερίσματος όπου ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός από την πρωτεύουσα του δήμου συμφερόντων του θα μοριοδοτείται ετησίως ως εξής: Για κάθε ένα (1) χιλιόμετρο απόστασης 0,01 μόριο για αποστάσεις μεγαλύτερες των δέκα (10) χιλιομέτρων.

Παρατηρήσεις

Δεν έχει σημασία αν οι σχολικές μονάδες ανήκουν σε δ.δ.  ίδιου ή διαφορετικού Δήμου παρά μόνο αν η απόσταση του δ.δ. όπου ανήκει η σχολ.μονάδα από την πρωτεύουσα του Δήμου συμφερόντων είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων.

Πχ. (τα ονόματα σχολ.μονάδων, δημ.διαμερισμάτων και δήμων είναι συμβολικά)

  • Εκπ/κός υπηρετεί σε σχολική μονάδα Α που ανήκει στο δ.δ. Άλφα και έχει τόπο συμφερόντων τον Δήμο Ωμέγα. Το δ.δ Άλφα απέχει 508 χιλιόμετρα την πρωτεύουσα του Δήμου Ωμέγα.

508 Χ 0,01 = 5,08 μόρια / έτος παραπάνω

  • Εκπ/κός υπηρετεί σε σχολική μονάδα Β που ανήκει στο δ.δ. Βήτα και έχει τόπο συμφερόντων τον Δήμο Ωμέγα. Το δ.δ Βήτα απέχει 28 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Δήμου Ωμέγα.

28 Χ 0,01 = 0,28 μόρια / έτος

 

Με εκτίμηση

Ευαγγελόπουλος Ναούμ

MSc Διοίκηση της Εκπ/σης

You may also like