ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Προτάσεις αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων

Το υπουργείο ενημερώνοντας τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν τροποποιηθεί τα ΠΔ 50/96 και 39/1998 ζητά από αυτές να προτείνουν νέα μοριοδότηση των σχολείων των περιοχών τους με βάση τις νέες οδηγίες του ΠΔ 111/2016.

Στα πλαίσια αυτής της πρότασης η ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας και Θράκης κάνουν 2 προτάσεις.

η Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας και Θράκης αναφέρει ακριβώς τα νέα μόρια που θα πρέπει να πάρουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τις νέες ρυθμίσεις του ΠΔ 111/2016.

1. «Προτάσεις αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης»

Παρακαλούμε, σύμφωνα με το ΠΔ 111/2016(ΦΕΚ 193/τ.Α’/18-10-2016) το οποίο αντικαθιστά διατάξεις του άρθρου 16 του ΠΔ50/96 που είχαν τροποποιηθεί με το ΠΔ 39/1998 και στο οποίο ορίζεται ότι οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες τις Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ και ΙΒ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα, (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (iv) το υψόμετρο, να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας για αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

2. Για το έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α. Μακεδονίας και Θράκης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

You may also like